Information om VA och extra stämma

Vatten och avlopp i Evlinge

Som styrelsen informerade om efter den ordinarie föreningsstämman den 17 mars så har kontakt tagits med Värmdö Kommun för att undersöka möjligheterna att tidigarelägga utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Sammanställd information till samtliga fastighetsägare (skickat till fakturamottagare) är på väg ut via brev, vi räknar med att det landar i era brevlådor under denna vecka.

Den 1 oktober kl 1800-2000 bjuds alla in till informationsmöte i Hemmesta skola, där kommer Fastighetsägarföreningen berätta om arbetet kring frågan att tidigarelägga anläggning och inkoppling av kommunalt VA. Värmdö kommun deltar med representanter för att svara på frågor m.m.

Den 22 oktober kl 1800-2000 genomförs extra stämma inom Fastighetsägarföreningen, i Hemmesta skola.

Du hittar utskickade dokument här:

190914 Inbjudan till Informationsmöte VA FINAL v2

190915 Kallelse extra stämma 2019 FINAL

190916 VEFF Information om kommunalt VA FINAL v2

I dokumentet refereras till Värmdö Kommuns hemsida, använd denna länk: 
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp.4.115cfd7a141efb9d7f04bd.html

Broschyr med information från Värmdö Kommun:

Broschyr PFO del 2 – Utbyggnad

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening