Information om VA-projektet

Vi har förstått att det finns boende i området som har visat oro för placeringen av vissa pumpstationer och då särskilt med tanke på eventuella behov för bräddningar. Från föreningarnas håll vill vi informera och förhoppningsvis kunna svara på en del funderingar.

Om bräddningar
Att brädda pumpstationer är en säkerhetsfunktion, men också en absolut nödlösning. Pumpstationerna förbereds också för att luktreducering ska installeras. För att undvika bräddningar finns det digitala övervakningssystem som larmar. Det gör att andra åtgärder än bräddning kan sättas in tidigt, både via fjärranslutning och driftpersonal i beredskap. I pumpstationerna finns det en pump i reserv och vid behov beställs slamsugning. Vid vissa pumpstationer finns även bräddmagasin för ytterligare minska behovet av bräddning. Mer information om bräddning finns här.

Pumpstationerna i Evlinge
På bilden nedan syns pumpstationernas placering i området. Efter det kommer mer information om varje station.

Pumpstation 1

 • Godkänt bygglov finns.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 2,5 timmar till 6 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 2

 • Bygglov ej sökt
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar
 • Pumpstationen har hus

Pumpstation 3

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 7 timmar

Pumpstation 4

 • Bygglov sökt.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 3,5 timmar till 7 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 5

 • Bygglov ej sökt. Placeringen är inte satt ännu då projektering pågår.
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar, denna kommer ökas efter att bräddmagasin** är projekterat.
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 6

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 23 timmar

*Med fördröjningstid menas från tidpunkten då ett eventuellt haveri uppstår till det att nivån för nödbrädd är nådd.
**Med bräddmagasin menas en tank/rör som har möjlighet att öka ledningsnätets kapacitet vid eventuella driftstörningar.

Risk för fördröjningar
Kommunen har fått de tillstånd och servitut som med stor majoritet (85 procent av lämnade röster) röstades igenom på en extra stämma i Fastighetsägareföreningen 2019. Utöver dessa så behövs bygglov för de pumpstationer som har en byggnad. Störningar i den processen riskerar förstås att försvåra och försena projektet väsentligt.

 

Från styrelsernas håll finns självklart förståelse för oro, men vår förhoppning är att informationen kan ha rätat ut en del frågetecken. Den som undrar över någonting mer är välkommen att kontakta Tommy Johansson på Värmdö kommun, på mejl tommy.johansson@varmdo.se eller telefon 08–570 481 64.

Trevlig helg!
önskar styrelserna i Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen