Kallelser till föreningsstämma 21 mars 2015

Föreningsstämma lördagen den 21 mars 2015

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman lördagen den 21 mars
har sänt ut till alla medlemmar per post den 3 mars.

Här finns kallelse, dagordning och årsberättelse för Samfällighets-
och Fastighetsägareföreningen.

Vi ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen

Kallelse, dagordning, årsredovisning inför årsmöte VESF 2015

Kallelse till årsmöte VEFF 2015

Verksamhetsberättelse FF 2014