Protokoll från extra stämma 2019-10-22

Protokollet från vår extra stämma finns nu tillgängligt på vår hemsida via rubriken ”Fastighetsägareföreningen”.

Använd gärna denna länk:
http://www.evlinge.com/fastighetsagarforeningen/

Med vänlig hälsning
Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening via sekreterare Lisa Löpare