Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Styrelsen i Fastighetsägareförening upplåter åt Kurt Franzén och Johnny Rasmussen att ansvara för skyddsjakt inom Evlinge och Älvsby tomtområde under perioden 2014-2015. Älvsby gränsar till Evlinge och en bättre skyddsjakt och eftersöksjakt kan genomföras med detta jaktlag.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 oktober-31 januari
ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 februari-30 september
ringer du till polisen.
Påträffar du andra skadade djur ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Alla ärenden inom skyddsjakt kan du alltid meddela via fastighetsägareföreningens
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com.

Adress och mobilnummer till jaktlaget:
Kurt Franzén, Evlinge Skolväg 38, mobil, 073 507 6660.
Johnny Rasmussen, Värmdövägen 37, Älvsby Jaktlag, mobil 070 888 9322.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen