Styrelsesammansättningar 2016

Styrelsesammansättning och förtroendevalda 2016

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 2016
e-postadress:
vagevlinge@gmail.com  

Paul Bengtsson, 070-523 44 60, ordförande
Bertil Friman , 070-647 03 29, kassör
Tanja Ingman , 70-245 86 00, administratör
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, grönområde, väg, Trädgrupp
Ulf Antfolk, 070-954 91 34, underhåll byggnader, grönområde, Trädgrupp
Peter Ahlm, 073-447 95 75, framtidsfrågor
Nina Eriksson, 070-201 94 45, administratör
Ann-Britt Löfgren, 076-111 44 54, administratör
Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

 Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 2016
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, 073-447 95 75, ordförande
Lars-Erik Alversjö, 070-588 02 57, kassör
Paul Bengtsson,070-523 44 60, ordinarie
Fredrik Sjöstedt,  070-944 69 75, ordinarie
Roland Lindström, 070-715 61 01, suppleant
Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant