Vinterväghållning 2016-2017

Vinterväghållning 2016-2017

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2016-2017 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och siktskymmande växtlighet på din tomtmark, som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.
För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Har du några frågor om vinterväghållning kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.
Styrelsen Samfälligheten