Fiberutbyggnad inom Evlinge

Fiberutbyggnad inom Evlinge

Nu har Telias underleverantörer startat utbyggnaden med att förstärka luftledningar för fibernätet. Viss kvistning av trädgrenar kommer att ske både på allmänningen och på fastighetsägarens mark.

På grund av väderlek sätts inte några schaktarbeten igång förrän vägansvarig har besiktigat vägarna tillsammans med schaktentreprenören.

Har du frågor om fiberutbyggnaden ber vi dig kontakta Telia.

Med vänlig hälsning
Paul Bengtsson, vägansvarig och ordförande Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening