Årsstämmor den 21 maj

Hej grannar! Lite kort information från föreningarna:

Årsstämmor 2022
Samfällighetsföreningen och Fastighetsägarföreningen har beslutat att ha gemensamma (och något försenade) årsstämmor lördagen den 21 maj. Eftersom pandemiläget fortfarande är något osäkert är bedömningen att det är bäst att samlas utomhus, när vädret blivit något behagligare. Mer information och kallelser kommer längre fram i vår.

Infosida för VA-projektet
Passar på att påminna om att den som har funderingar kring VA-projektet kan läsa mer på kommunens webbplats, genom att klicka här. Där finns också kontaktpersoner hos kommunen och entreprenören.

Allt gott!
Styrelserna i Samfälligheten och Fastighetsägarföreningen