Eldning av trädgårdsavfall – veckorna 17-18

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18. Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken

Det är inte tillåtet att Evlingebor lägger sly eller trädavverkning från den egna tomten vid Hinsavikens eldningsplats. Denna eldningsplats är enbart till för avverkning och sly från våra allmänna grönområden. 

Styrelsen i Samfällighetsföreningen