Föreningsstämma lördag 5 mars 2016

FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 5 mars 2016 kl. 10:00.
Lokal: Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.
Stämmohandlingar kommer att sändas ut vecka 6 och samtidigt
läggas ut på hemsidan.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
vagevlinge@gmail.com och fastighetevlinge@gmail.com