Frågan om tidigareläggande av kommunalt VA

Hur ligger vi till? Återkoppling till tidigare utskickad information samt information efter stämman i våras…

Styrelsen arbetar med Värmdö kommun och anlitad advokat för att säkerställa att hanteringen av frågan att tidigarelägga kommunalt VA sker i enlighet med de krav och regler som gäller. Vi är försenade mot tidigare kommunicerad tidplan pga semesterperioden. I skrivande stund är vi klara med utkast till information att skicka ut till alla fastighetsägare.

Informationen kommer att skickas tillsammans med kallelse till informationsmöte där Värmdö Kommun deltar, samt en extra stämma för beslut i frågan. Vi räknar med att detta landar i era brevlådor under första veckan i september.

Har du frågor kring detta kontakta någon av oss i styrelsen för vidare information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för V-E Fastighetsägarförening