Glöm inte att testa ditt dricksvatten!

Hej grannar!

Det har kommit till vår kännedom att grannar på en fastighet har fått höga testvärden på bly efter provtagning av brunnsvattnet. Kommunens miljökontor och närmaste grannar är informerade, men vi vill också passa på att påminna alla boende i området att testa tjänligheten på dricksvattnet regelbundet. Det kan också vara av vikt nu när grundvattennivåerna är låga, då det inte bara kan förändra tillgången utan också vattenkvaliteten.

På Värmdö kommuns sajt finns det praktisk information om hur vattenprover beställs. Där finns också en kod som ger 20 procent rabatt på Trygghetspaketet (som bland annat inkluderar metaller) hos SGS.

Klicka här för att komma till kommunens sajt:
https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/enskiltdricksvatten/provtagningavenskiltdricksvatten.4.1a82111d16e6c321a3692f64.html

Glad sommar!

Samfällighetens styrelse