Information om byggnation – Kopparmora 2:224

Det finns uppdaterad information på Värmdö kommuns hemsida om byggplanerna vid infarten, dvs Kopparmora 2:224.

Nya ägare till marken har tagit fram nytt förslag på byggnation, detta är nu ute för granskning och yttrande.

Granskning pågår mellan 2023-01-18 — 2023-02-08 – läs mer på kommunens sida via länken nedan.
Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2023-02-08. 

>>>>>>>>  Kopparmora 2:224 – Värmdö kommun (varmdo.se)   <<<<<<<<<

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening