Kommunalt VA – vad händer nu?

Efter vår extra stämma den 22 oktober 2019, där en kraftig majoritet röstade för ett tidigareläggande av projektering och planering för indragning av kommunalt VA har följande hänt….

Styrelsen återkopplade resultatet från stämman till vår kontaktperson vid Värmdö Kommun, Elisabeth Nyberg. Svar från kommunen har inkommit med följande information:

”Nästa steg för kommunen är att avropa de som ska projektera i området, alltså titta på hur och var ledningar och pumpstationer ska läggas. När de har tagit fram ett förslag tar projektledaren kontakt med er.” 

Styrelsen kommer att träffa kommunen i frågan minst 1 gång före vår ordinarie stämma i mars 2020.

Vi kommer också löpande att uppdatera status här på hemsidan, samt länka till information på kommunens hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Värmdö Fastighetsägarförening