Kort vårbrev från Samfälligheten


Tack för insatsen på Evlingedagen!
Evlingedagen blev lyckad, med både väl utfört arbete och trevligt socialt samkväm. Bambabilen serverade hamburgare till det starka manskapet och bland annat stränderna har fått sig en genomgång inför sommarsäsongen. Styrelsen tackar alla för engagemanget!

Ingen Valborgsbrasa
Det är torrt i markerna och trots att vi har en ståtlig hög med ris att elda blir det ingen brasa i Evlinge på Valborg på grund av spridningsrisken.

Gamla latringroparna är ej i bruk
På ett par ställen runt om på våra allmänningar finns det gamla latringropar från 1800-talet. De är inte i bruk längre och där ska absolut ingenting dumpas längre.

Status stämmor
Både fastighetsägarföreningen och samfälligheten planerar stämmor till den 21 maj. Inkallelser är på gång och skickas ut inom den närmaste tiden.


Glad Valborg!

Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca