Protokoll för Samfällighetens årsstämma 2021

Lördagen den 29 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Vädret var soligt och fint, även om vi hade skugga från bodarna. 40 medlemmar röstade via ombud, och 15, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 gäller även i år.