Stadgar för Fastighetsägareföreningen nu registrerade

Nya stadgar för V-E Fastighetsägareföreningen har nu registrerats på Bolagsverket. Under huvudmenyn och Fastighetsägareföreningen hittar du de nya stadgar samt bifogas här.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

Stagar FF registrerade 2015