Telia och fiberkabel

Telia har kontaktat styrelsen i Samfälligheten om att de vill etablera fiberkabel inom Evlinge. Förutsättningarna för fiberkabel är 30% uppslutning i området. Enhetspriset beräknas till 20 900 kronor. Fiberkabeln planeras hänga i stolparna.

Under augusti kommer Telia att informera mer om detta och plats för informationen ges senare.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening