VA-uppdatering från Frentab till boende i Etapp 1

Hej grannar!

Berörda boende i etapp 1 ska ha fått information direkt från Frentab, men som komplement kommer här informationsbrev daterat 22 augusti också här (via länken under).

Infobrev till boende etapp 1 2022-08-26

Det handlar om status från vecka 35 och informerar lite generellt om övrig påverkan arbetet kan ha. Eventuella frågor kan skickas till evlinge@frentab.se.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse