Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.