Föreningsstämma lördag 5 mars 2016

Kallelse till föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge föreningar (Samfällighet och Fastighet) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2016.

Tid: Lördagen den 5 mars med start kl. 10.00. Registrering startar 09.30.
Plats: Hemmesta högstadieskolas matsal 6-9, Motionsvägen 4.

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman har sänts ut till alla medlemmar med brevpost den 8 februari.

Vi önskar alla medlemmar välkomna och ser fram emot en välbesökt föreningsstämma.

Styrelserna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Årsredovisning SF 2015
Årsredovisning FF 2015