Kallelse till föreningsstämma, rättelse

Som tidigare meddelats här på hemsidan och genom kallelse via posten, kommer Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen att hålla årsstämma på midsommarängen på lördag den 21 Maj, kl 10.00 inskrivning från 09.30. Alla är välkomna denna gång, nu när den värsta pandemin är över.

Sidan 8 i kallelsen till Samfälligheten är rättad efter utskicket:

Kallelse S-F 2022 – Hemsida

Väl mött

Styrelsen, genom kassör Bertil Friman