Motion senast 31 januari 2016

Motion till föreningarna ska lämnas in senast 31 januari 2016

Enligt stadgarna i paragraf om motion gäller följande för båda föreningarna:
”Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2016
före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till
k
allelse till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.”

Motioner till Samfällighetsföreningen skickar du in till:
e-post: vagevlinge@gmail.com

eller
V-E Samfällighetsförening
Lyckornas väg 9
139 53 Värmdö

Motioner till Fastighetsägareföreningen skickar du in till:
e-post: fastighetevlinge@gmail.com
eller
V-E Fastighetsägareförening
Valborgsuddsvägen 4
139 53 Värmdö

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening