Vägstatus för boende etapp 1 över jul och nyår

Hej grannar!

Här kommer en liten väguppdatering för jul och nyår, och i samband med det kan det vara bra för berörda i etapp 1 att passa på att tömma tankar till exempel.

Information från Frentab:
Vi kommer att göra alla vägar vi arbetar på körbara mellan den 2022-12-23 till 2023-01-02. Vi kommer att ha arbete i gång men däremot kommer vägarna vara körbara.

  • Gullregnsvägen kommer vara körbar mellan den 2022-12-23 till 2023-01-02, den 2 fortsätter vi med att gräva i gatan.
  • Lämmelstigen kommer vara körbar mellan den 2022-12-23 till 2023-01-02, vi siktar att vara klara med gatan då.
  • Lyckoträdsvägen kommer vara körbar mellan den 2022-12-23 till 2023-01-02, vi siktar att vara klara med gatan då.
  • Urbergsvägen kommer att vara klar.

Snöröjning
Kentas sköter snöröjningen på alla öppna vägar, innanför avspärrningarna kommer vi att sköta snöröjningen det ska finnas en gångväg till varje fastighet.

Fullständiga infobrevet för de berörda i etapp 1 finns här: Infobrev till boende etapp 1 2022-11-25.


God jul!
Samfällighetens styrelse