I kallelsen som skickades ut och som publicerades på hemsidan, insmög sig ett fel angående föreslagna datum för Evlinge-dagarna.

Här följer de korrekta datum som är till förslag på stämman.

Vår: Lördagen den 25 april.

Höst: Lördagen den 5 september.

Hälsningar från Samfällighetens styrelse


läs mer

Stämmoprotokoll 2019

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 17 mars 2019 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk, inklusive den not angående årsredovisningarna i SF och FF som stämman kom överens om skulle bifogas protokollet.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019

Not angående årsredovisning i FF och SF

Vi har även uppdaterat sid 9 i kallelsen, så att alla fastighetsbeteckningar ska synas:

Andelstal S-F 2019

 


läs mer

Stämmoprotokoll 2018

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 18 mars 2018 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfälllighet-18-mars-2018

 

 


läs mer

P g a en driftstörning hos Visma, har dubbla exemplar av fakturorna för avgifter till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen skickats ut till medlemmarna.

Vi ber Er att slänga den/de övertaliga fakturorna, och bara betala en faktura per förening!

Några medlemmar har frågat efter kreditfakturor. Sådana behöver inte och kommer inte att skickas ut.

Driftstörningen hos leverantören har redan orsakat ett mycket stort extraarbete för föreningens redovisningsexpert.

För eventuella ytterligare frågor, vänligen kontakta Bertil Friman (kassör i Samfälligheten) på telefon 070-647 03 29.

Vi ber om Ert överseende med att dubbletter som har skickats ut trots att föreningen endast har beställt en faktura per förening.

Styrelserna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsförening.


läs mer

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Valberedningen för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen söker Er som är intresserade av styrelseuppdrag inom Evlinges förvaltning, framtid och aktiviteter.

Du får arbeta tillsammans med väl sammansvetsade styrelser som ger dig
den erfarenhet och kunskap som styrelseuppdraget innebär.

Vill Du vara med och påverka inom Evlinge, kontakta Peter  070-5233109 eller Janni 070 8116399

Valberedningen för Evlinge föreningar.


läs mer