Lördagen den 21 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Även detta år har mötet senarelagts p g a Covid, men denna gång utan restriktioner. Vädret var sådär, men medlemmarna verkade vara lämpligt klädda. 28 medlemmar deltog, varav en genom ombud.

Protokollet från stämman finns här:

Stämmoprotokoll SF 21-maj-2022

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 och 2021 gäller även i år.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns under ”Samfällighetsföreningen” i huvudmenyn.

Samfällighetens styrelse

gnm kassör Bertil Friman


läs mer

Som tidigare meddelats här på hemsidan och genom kallelse via posten, kommer Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen att hålla årsstämma på midsommarängen på lördag den 21 Maj, kl 10.00 inskrivning från 09.30. Alla är välkomna denna gång, nu när den värsta pandemin är över.

Sidan 8 i kallelsen till Samfälligheten är rättad efter utskicket:

Kallelse S-F 2022 – Hemsida

Väl mött

Styrelsen, genom kassör Bertil Friman


läs mer

Lördagen den 29 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Vädret var soligt och fint, även om vi hade skugga från bodarna. 40 medlemmar röstade via ombud, och 15, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 gäller även i år.


läs mer

Nu bör våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 ha landat i allas våra brevlådor.

Liksom förra året rekommenderas röstning genom ombud, och stämman hålls utomhus, p g a pandemin.

Dokumenten finns också att ladda ner i PDF-format här.

Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud

Fullmakt och blankett för röstning genom ombud

Årsredovisning 2020 SF

Rättelse. Sid 9: Senaste betalningsdag för vägavgift ska vara 2021-06-30 och inget annat.

Deadline för att lämna din ombudsröst till styrelsen är tisdag 25 maj. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i ”Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud” ovan.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Samfällighetsföreningen


läs mer

Årsmöte senarelagt även 2021

P g a Covid-19-pandemin, senareläggs årsmötet även i år.

Det planeras genomföras före sommaren utomhus, men eftersom vaccineringen drar ut på tiden, kommer även i år deltagandet huvudsakligen ske genom fullmakt.

Datum är inte slutgiltigt bestämt, men preliminärt satt till lördagen den 22 Maj.

Samfällighetens styrelse.

 


läs mer