Lördagen den 29 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Vädret var soligt och fint, även om vi hade skugga från bodarna. 40 medlemmar röstade via ombud, och 15, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 gäller även i år.


läs mer

Nu bör våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 ha landat i allas våra brevlådor.

Liksom förra året rekommenderas röstning genom ombud, och stämman hålls utomhus, p g a pandemin.

Dokumenten finns också att ladda ner i PDF-format här.

Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud

Fullmakt och blankett för röstning genom ombud

Årsredovisning 2020 SF

Rättelse. Sid 9: Senaste betalningsdag för vägavgift ska vara 2021-06-30 och inget annat.

Deadline för att lämna din ombudsröst till styrelsen är tisdag 25 maj. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i ”Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud” ovan.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Samfällighetsföreningen


läs mer

Årsmöte senarelagt även 2021

P g a Covid-19-pandemin, senareläggs årsmötet även i år.

Det planeras genomföras före sommaren utomhus, men eftersom vaccineringen drar ut på tiden, kommer även i år deltagandet huvudsakligen ske genom fullmakt.

Datum är inte slutgiltigt bestämt, men preliminärt satt till lördagen den 22 Maj.

Samfällighetens styrelse.

 


läs mer

Lördagen den 26 september genomfördes årets försenade föreningsstämma, under andra former än vanligt. På grund av Covid-19 hölls mötet utomhus, på midsommarängen. Vädergudarna hade utlovat regn precis vid tiden för stämman, men regnet uteblev. 45 medlemmar röstade via ombud, och 18, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:
Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

En uppmärksam medlem noterade att antalet fastigheter med andelstal 3 angavs till 101, men endast 100 fastighetsbeteckningar kunde återfinnas i tillhörande lista på sidan 9 i kallelsen.

Orsaken var att Älvsby 1:49, saknades i den tryckta listan. Den finns dock med i den utskrivna debetlängden som fanns framlagd på stämman.

Antalet 101 stämmer alltså, liksom summa debiterad avgift för fastigheter med andelstal 3,  151 500 kronor.

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen återfinns under menyalternativet ”Samfällighetsföreningen”.

 

 


läs mer

Evlingedagen, som var planerad till den 25 april, ställs in för att undvika smittspridning av Covid-19-viruset.

Bästa hälsningar från Styrelsen.


läs mer